Gruppindelning
Pojkar 16
Pojkar 15
Pojkar 14
Pojkar 13
Flickor 16
Flickor 14
Flickor 13